Upoutávka
ptejte se, odpovídejte, bavte se, ...
Červenání > Podmínky užití

Podmínky užití

Vymezení pojmů

 • Server cervenani.cz (dále jen server) je projektem provozovaným fyzickou osobou Adamem Hakenem, IČ 72907673 dále jen provozovatel.
 • Návštěvník stránek, ať již registrovaný nebo neregistrovaný, dále jen uživatel.

Podmínky užití

 • UŽIVATELI JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO VKLÁDÁT NA STRÁNKY JAKÉKOLI OSOBNÍ ÚDAJE. JMÉNO MUSÍ BÝT SMYŠLENÉ!
 • Za obsah příspěvků plně odpovída uživatel, který příspěvek vložil.
 • Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách serveru cervenani.cz. Uživatel může tento souhlas zrušit zrušením své registrace.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli obsah bez udání důvodů.
 • Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat.
 • Autorství zůstává uživateli, který příspěvek vložil.
 • Provozovatel neodpovída za obsah příspěvků, za obsah příspěvků odpovídají osoby, které informace do systemu přidají, pro tyto účely je v databázi uložena IP adresa a přesný čas přidání.
 • Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených v příspěvcích, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.
 • Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů ani za způsob jakým služby využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb cervenani.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb cervenani.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 • Provozovatel může znemožnit změnu či smazání tématu fóra či příspěvků ve fóru. Uživatel není oprávněn požadovat odstranění či změnu přispévků, které do fora vložil či témat, která založi. Hlavním důvodem je především zajištění fungování fóra a návaznosti reakcí.
 • Provozovatel projektu, či jeho moderátoři mohou příspěvky mazat dle uvážení, především v případech osobních útoků. Ty jsou zde na fóru zakázány.

Na cervenani.cz je zakázáno:

 • napomáhaní šíření nelegálního obsahu
 • podpora nelegální činnosti
 • vyvijet čistě komerční činnost

Závěrečná ustanovení

 • Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat.
 • Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit.
 • Registrací a používáním fóra souhlasíte s podmínkami

© 2007-2021 Cervenani.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk, podmínky užití, kontaktní informace

Veškeré příspěvky, témata, reakce mohou být smyšlené, berte tudíž na vědomí, že nemusí odrážet realitu pouze fikci.